Nowy rok szkolny w gminie Oświęcim

1 września 2020 r. we wszystkich ośmiu szkołach na terenie gminy Oświęcim rozpoczął się nowy rok szkolny. W niektórych placówkach jeszcze tego samego dnia przeprowadzono pierwsze lekcje. Przygotowania do powrotu uczniów do szkół rozpoczęły się, gdy tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Zdrowia przedstawiły wytyczne w tej sprawie. Szkoły prowadzone przez Gminę Oświęcim funkcjonują zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zaleceniami.

Ministerstwo Zdrowia prowadzi poprzez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie dystrybucję płynów do dezynfekcji pomieszczeń, maseczek i termometrów bezdotykowych, a Gmina zapewnia transport tych środków do poszczególnych obiektów. Gmina Oświęcim jako organ prowadzący szkoły i przedszkola zabezpieczyła również środki finansowe, które w razie wystąpienia niedoborów, pozwolą uzupełnić środki ochrony indywidualnej (przyłbic, maseczek i rękawiczek).

 

Dla każdej placówki oświatowej oraz podległej instytucji Gmina Oświęcim kupiła ozonator, który będzie dodatkowo dezynfekował pomieszczenia w szkołach, przedszkolach i placówkach gminnych. Szkoły podstawowe w Babicach, Brzezince, Grojcu i Zaborzu otrzymały po dwa ozonatory. W części szkół zmieniono organizację pracy osób zajmujących się obsługą w celu zapewnienia lepszego dezynfekowania i sprzątania pomieszczeń.

 

26 sierpnia 2020 r. w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli gminnych z wójtem Gminy Oświęcim, na którym omówiono wdrażanie wszystkich wytycznych MEN, MZ i GIS. Każdy z dyrektorów przedstawił organizację zajęć w swojej placówce od 1 września. Poruszono również temat higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, które służą do organizowania żywienia w szkołach i przedszkolach. Omówiono bezpieczeństwo uczniów dowożonych do szkół oraz postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły, przedszkola lub ucznia.

 

28 sierpnia 2020 r. oraz 31 sierpnia 2020 r. wójt Gminy Oświęcim wraz zastępcą i dyrektorem SCUW dokonali wizytacji wszystkich szkół, aby skontrolować przygotowania do rozpoczęcia bezpiecznej nauki od 1 września 2020 r.

 

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego została przekazana informacja nt. przygotowania szkół gminnych do nowego roku szkolnego 2020/2021 opracowana na podstawie sprawozdań dyrektorów szkół.

 

Dyrektorzy zostali zobowiązani do przedłożenia w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych oraz w Urzędzie Gminy Oświęcim odpowiednich zarządzeń i procedur. Sporządzenie tych dokumentów było niezbędne, ponieważ w wewnętrznych ustaleniach poszczególnych placówek występują nieznaczne różnice (w niektórych szkołach konieczne jest noszenie maseczek na przerwach – np. w Grojcu).
 

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu została zawiadomiona o przewoźnikach i trasach przejazdu uczniów (informacje będą na bieżąco aktualizowane) w celu lepszej kontroli i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów. Na terenie szkół zostały rozmieszczone materiały edukacyjne (plakaty, ulotki), służące podnoszeniu świadomości  uczniów, rodziców i pracowników.

 

Od września 2020 r. wdrażane są elektroniczne wpłaty od rodziców i opiekunów za posiłki w szkołach i przedszkolach gminnych. Ma to na celu ograniczenie do niezbędnego minimum przebywanie w placówkach osób z zewnątrz.

 

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim

Tagi