Dotacja do pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

Informujemy o możliwości uzyskania dotacji na instalację pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym położonym na terenie Gminy Oświęcim.

Wartość pompy wynosi 8 674,56 zł, z czego 4 819,20 zł stanowi dotacja, natomiast 3 855,36 zł wkład mieszkańca. Ponadto po stronie wnioskodawcy leży pokrycie kosztów ubezpieczenia (ubezpieczyciel zostanie wybrany przez Gminę) oraz inspekcji terenowej w kwocie 355,00 zł. Model urządzenia to Aquapura 300ix, marki Energie. Minimalna moc cieplna pompy to 1,65 kW. Instalacja planowana jest najpóźniej do końca lutego 2021 r.

 

W celu zgłoszenia do programu dotacji należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy Oświęcim (wzór dostępny poniżej). Decyduje kolejność zgłoszeń – dostępne jest jedno miejsce w projekcie.

 

Dofinansowanie realizowane jest w ramach naboru uzupełniającego do projektu „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 33/844-95-27.

Tagi