Organizacja obsługi klientów w urzędzie gminy Oświęcim

Od 17 sierpnia obowiązywać będzie nowy sposób obsługi klientów. Pierwsze stanowisko – na parterze w sąsiedztwie dziennika podawczego – przeznaczone będzie do załatwiania krótkich spraw, składania dokumentów itp. Jeśli sprawa będzie wymagała więcej czasu – urzędnik zaprosi klienta na poziom IV, gdzie w bezpiecznych warunkach formalności będą mogły zostać dopełnione.

 

Sytuacja epidemiologiczna w kraju się nie poprawia, a wręcz ulega pogorszeniu. W niektórych powiatach, w tym w naszym, wracają surowsze zasady  funkcjonowania. Trudno przewidzieć, jak długo będzie trwał taki stan rzeczy.

 

W związku z powyższym kierownictwo Urzędu Gminy Oświęcim podjęło decyzję o tym, by utrzymać ograniczenia w obsłudze klientów, tzn. nie wracać do organizacji pracy sprzed pandemii, w której klienci całkiem swobodnie poruszali się po urzędzie.

 

Od 17 sierpnia obowiązywać będzie jednak nowy sposób obsługi klientów.

Po pierwsze, zostaną oni wpuszczeni nieco dalej do urzędu (do korytarza przed dziennikiem podawczym), po to, by więcej osób mogło oczekiwać na swoją kolej wewnątrz budynku.

 

Po drugie, klienci będą obsługiwani na dwóch stanowiskach. Pierwsze stanowisko – na parterze w  sąsiedztwie dziennika podawczego – przeznaczone będzie do załatwiania krótkich spraw, składania dokumentów itp. Jeśli sprawa będzie wymagała więcej czasu – urzędnik zaprosi klienta na poziom IV, gdzie w bezpiecznych warunkach formalności będą mogły zostać dopełnione. Winda będzie obsługiwana tylko przez pracowników urzędu i będzie kursowała tylko pomiędzy wejściem a poziomem IV.

 

Zmiany w systemie obsługi są wprowadzane z myślą o nadchodzącej jesieni i zmianie aury oraz utrzymaniu bezpiecznych warunków pracy i obsługi. Jeśli wprowadzany schemat zda egzamin, będzie funkcjonował do odwołania.

 

Obsługa interesantów niezmiennie będzie prowadzona z zachowaniem wszelkich obowiązujących rygorów sanitarnych. Mieszkańcy są proszeni o zakrywanie nosa i ust na terenie urzędu, a zasady obsługi będą dostosowywane do ewentualnych zmian sytuacji epidemicznej.