Trening systemu alarmowania w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00

W ramach treningu systemu alarmowania, oraz celem jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut)

 

Zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego nr WB-I.647.24.2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku w sprawie wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania, informujemy iż w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania.

 

Celem treningu będzie sprawdzenie sprawności systemu alarmowania (syren alarmowych) na terenie powiatu oświęcimskiego. Włączenie syren w ramach treningu będzie jednocześnie upamiętnieniem 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.