Umowa partnerska gmin – odnawialne źródła energii

6 listopada br. 26 małopolskich gmin zawarło Umowę partnerską na rzecz realizacji „Projektu Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”.

Wójt Albert Bartosz podjął decyzję o przystąpieniu do porozumienia zrzeszającego ponad dwadzieścia małopolskich gmin, kontynuując działania rozpoczęte w czerwcu br. mające na celu pozyskanie funduszy zewnętrznych na montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach znajdujących się na terenie naszej gminy. 


6 listopada 26 samorządów podpisało umowę partnerską zatwierdzającą przystąpienie do porozumienia o nazwie „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”. Umowa została zawarta z uwzględnieniem uwag zgłoszonych m.in. przez wójta Alberta Bartosza. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury i Promocji podkrakowskiej gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Właśnie ta gmina pełnić będzie funkcję lidera projektu.

 

Gminy biorące udział w porozumieniu to: Oświęcim, Kocmyrzów-Luborzyca, Sułoszowa, Szczurowa, Gnojnik, Michałowice, Zielonki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Pałecznica, Proszowice, Poronin, Wojnicz, Gmina Bochnia, Miasto Bochnia, Nowe Brzesko, Koszyce, Słomniki, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Dębno, Iwanowice, Wielka Wieś, Koniusza, Radziemice, Bukowina Tatrzańska, Drwinia. Prawdopodobnie ta liczba zwiększy się o kolejne jednostki.

 

Podjęte działania mają na celu zwiększenie szans na uzyskanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, co pozwoli na rozwój mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii – również na terenie naszej gminy. Wśród instalacji objętych projektem największą popularnością cieszą panele fotowoltaiczne, choć zainteresowani mogli zgłosić także chęć montażu kolektorów słonecznych, kotłów grzewczych na biomasę oraz powietrznych pomp ciepła, w tym także służących jedynie przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu, w którym wniosek zrzeszonych gmin będzie jednym z największych, a tym samym mających największe szanse na uzyskanie dofinansowania, planowane jest na kwiecień 2018 r.

 

Rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii pozwoli na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, a tym samym na poprawę jego jakości. Założenia projektowe mówią o emisji dwutlenku węgla, ale stopniowe zwiększanie występowania tzw. OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, pozwoli na ograniczenie również innych substancji oraz, co również istotne, na polepszenie bezpieczeństwa energetycznego naszego regionu.

 

Poniżej link do materiału TVK na ten temat - rozmowa z wójtem Albertem Bartoszem i ekodoradcą Żelisławą Noworytą:

Rozmowa

 

fot. Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

GALERIA