Internetowy kurs dla najmłodszych

Z myślą o dzieciach rolników został przygotowany internetowy kurs „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Uczy on prawidłowych zachowań w gospodarstwie. Wśród dzieci, które ukończą kurs i prześlą swoje zgłoszenie, rozlosowanych zostanie 100 hulajnóg.

Szczegółowe informacje i zasady przyznawania nagród zostały umieszczone na internetowej stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

 

Tagi