Zużyte maseczki i rękawiczki to odpady zmieszane

Środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane przestrzeni publicznej, np. w miejscu pracy lub komunikacji miejskiej, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa należy wrzucać do pojemnika (worka) na odpady zmieszane.

W związku z wytycznymi Ministra Środowiska Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażenia koronowirusem SARS – CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 Wójt Gminy Oświęcim przypomina, że odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane przestrzeni publicznej, np. w miejscu pracy lub komunikacji miejskiej, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa należy wrzucać do pojemnika (worka) na odpady zmieszane.

Tagi