Bezpośrednia obsługa klientów KRUS

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oświęcimiu, przy ul. Chopina 4 przywróciła 18 maja 2020 r. bezpośrednią obsługę klientów. Godziny pracy Placówki pozostają bez zmian, tj.: poniedziałki od 7:00 do 16:00, pozostałe dni robocze od 7:00 do 15:00.

Obowiązują wzmożone zasady bezpieczeństwa. Pracownicy KRUS proszą zatem, aby osoby wybierające się do Placówki uzgodniły wcześniej wizytę telefonicznie, miały zasłonięte usta oraz nos (zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia) oraz, jeżeli to możliwe, posiadały oryginały i kopie przedkładanych dokumentów.

 

Placówka Terenowa KRUS w Oświęcimiu, tel. nr: 33 842 53 38.

 

Tagi