Ogłoszenie o sprzedaży drewna

Wójt Gminy Oświęcim informuje, że posiada do sprzedaży drewno opałowe i tartaczne w Grojcu i Włosienicy.

Wójt Gminy Oświęcim zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/2013 z dnia 25 lipca 2013 r.  w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Oświęcim – informuje, że posiada drewno do sprzedaży po obniżonej cenie.

 

Zainteresowani zakupem drewna proszeni są o składanie ofert na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, do dnia 5 czerwca 2020 roku, do godz. 14.30.

 

Szczegółowe informacje na temat drewna do sprzedaży:

 

Grojec – drewno opałowe.

 

Grojec – drewno tartaczne.

 

Włosienica – drewno opałowe.

 

Włosienica – drewno tartaczne.