Dzień Zwycięstwa

W rocznicę zakończenia działań wojennych w Europie, 8 maja przypada Narodowy Dzień Zwycięstwa. Z tej okazji samorządowcy uczcili pamięć ofiar II wojny światowej.

Wójt Mirosław Smolarek, przewodnicząca Rady Gminy Bernardyną Bryzek i zastępca wójta Halina Musiał w imieniu mieszkańców gminy Oświęcim złożyli kwiaty przy Pomniku Poległych i Pomordowanych Mieszkańców Poręby Wielkiej oraz na symbolicznym Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu.

 

W Porębie Wielkiej hołd ofiarom wojny oddała też delegacja Rady Sołeckiej z sołtys Marią Brombosz na czele.

Tagi

GALERIA