Komunikaty ARiMR

Do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski:
– o wsparcie finansowe na restrukturyzację małych gospodarstw,
– o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych". 

Wsparcie finansowe na restrukturyzację małych gospodarstw – wnioski do 29 maja br.

O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Więcej informacji o pomocy dla małych gospodarstw można przeczytać tutaj.

 

"Modernizacja gospodarstw rolnych" – wnioski o przyznanie pomocy do 29 maja br.
Wsparcie można otrzymać na zakup maszyn i budynki inwentarskie w ramach inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - obszar D.

Więcej informacji o wsparciu na modernizację można przeczytać tutaj.


W związku z sytuacją epidemiczną kraju ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw we wszystkich placówkach ARiMR, pracują one bez kontaktu z interesantami. Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

Uruchomiony został też specjalny adres e-mailowy:

ALERT@ARIMR.GOV.PL

oraz numer telefonu:

22 595 06 99

 

Tagi