Dodatkowe "uszczelnienie" szpitali

Pracownicy 38 małopolskich szpitali samorządowych i państwowych będą regularnie poddawani badaniu temperatury ciała, w szczególności w momencie wejścia na teren szpitala. Izby przyjęć i SOR-y zostaną zreorganizowane tak, by oddzielić pacjentów z objawami COVID-19 od pozostałych osób.

Wydane dziś polecenie Wojewody Małopolskiego zobowiązuje 38 małopolskich szpitali samorządowych i państwowych (w tym Szpital Powiatowy w Oświęcimiu) do wprowadzenia regularnych badań temperatury ciała u pracowników szpitala, w szczególności w momencie wejścia na jego teren.


Natomiast szpitale prowadzące izby przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe (w Małopolsce takich szpitali jest 30) zostały zobowiązane do przeorganizowania ich pracy w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z objawami choroby COVID-19 od innych osób przebywających na izbach przyjęć lub SOR-ach.


Taka „brudna” izba przyjęć ma zminimalizować ryzyko zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w obrębie szpitali. Wydzielenie strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 bez objawów oraz strefy dla osób z podejrzeniem COVID-19 mających charakterystyczne objawy zmniejszy prawdopodobieństwo przeniesienia zakażenia w momencie pierwszego kontaktu z SOR-em lub izbą przyjęć.


Szpitale mogą te zmiany wprowadzić w oparciu o namioty przygotowane przez Państwową Straż Pożarną lub inne dostępne środki techniczne.


– Wprowadzamy obowiązek badania temperatury u pracowników szpitali w momencie wejścia na ich teren – mówi wojewoda Piotr Ćwik. – Druga kwestia to konieczność reorganizacji SOR-ów i izb przyjęć, tak by oddzielić pacjentów z objawami COVID-19 od pozostałych osób. W tych działaniach reorganizacyjnych dyrektorom szpitali pełnym wsparciem służyć będzie Państwowa Straż Pożarna, która udostępni swoje namioty. Do dyspozycji będą także namioty Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wszystko to po to, by jeszcze dodatkowo uszczelnić system i w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko zakażeń w szpitalach.


źródło: Biuro Wojewody, Oddział ds. Mediów i Komunikacji Społecznej

 

Tagi