Zmiany w funkcjonowaniu urzędu gminy

Do odwołania urząd gminy pracuje w szczególnym trybie: Mieszkańcy cały czas mogą otrzymać informację o swoich urzędowych sprawach, ale prosimy o kontakt telefoniczny i wizytę w urzędzie tylko w ostateczności.

Numery telefonów pomocne w określonych sprawach:

- dziennik podawczy - 33 844 95 18, 33 844 95 68,

- dowody osobiste, sprawy meldunkowe – 33 844 95 55, 33 844 95 15,

- podatki- płatności: 33 844 95 54, 33 844 95 74

- wymiar podatku: osoby fizyczne – 33 844 95 14, 33 844 95 64, osoby prawne - 33 844 95 94, akcyza 33 844 95 94,

- działalność gospodarcza - 33 844 95 18,

- ochrona środowiska - 33 844 95 22,

- zagospodarowanie przestrzenne - 33 844 95 26,

- edukacja – 33 842 95 60 (CUW),

- gospodarka komunalna - 33 844 95 11,

- zarządzanie kryzysowe - 33 844 95 42.

Jeśli konieczna będzie wizyta w urzędzie, po przyjściu prosimy skorzystać z dzwonka w przedsionku urzędu i zaczekać na urzędnika, który pomoże załatwić Państwa sprawę.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił specjalny numer telefonu ((33) 846 64 38), pod którym osoby starsze, samotne czy niepełnosprawne mogą skorzystać z telefonicznego wsparcia w formie rozmowy, porady lub zgłosić swoje potrzeby np. w zakresie zakupów żywności czy leków (w godzinach pracy GOPS).

Tagi