Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Oświęcim - nabór przedłużony do 16 marca!

Wójt Mirosław Smolarek ogłosił nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Oświęcim. Zgłoszenia będą przyjmowane od 17 lutego. UWAGA przedłużenie okresu naboru do 16 marca br.!

Rada Seniorów będzie mieć charakter doradczy i inicjatywny, pełniąc funkcje organu opiniodawczego i konsultacyjnego względem Rady Gminy Oświęcim.


Kandydatami na członków Rady Seniorów mogą być mieszkańcy gminy Oświęcim powyżej 60. roku życia, zgłoszeni przez środowiska senioralne (w szczególności organizacje pozarządowe) lub sołectwa gminy Oświęcim (poprzez rady sołeckie wspólnie z sołtysem).


Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Oświęcim (ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim) w terminie od 17 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r.


Kandydatów należy zgłaszać na podstawie formularza, który można pobrać tutaj.

 


Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Gminy Oświęcim.

 

Informacja Wójta Gminy Oświęcim o przedłużeniu naboru do 16 marca br.