Coraz mniej czasu na wymianę starego ogrzewania

Urząd Gminy Oświęcim przypomina, że zgodnie z uchwałą antysmogową dla Małopolski, do końca 2022 roku należy wymienić stare ogrzewanie węglowe (kotły bezklasowe lub klasy niższej niż 3).

Kotły klasy 3 lub 4 należy wymienić do końca roku 2026. Kotły można wymieniać ze środków własnych lub z udziałem dotacji ze środków publicznych.

 

Kominki lub miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (np. kozy, piece kuchenne), po 2022 roku będą mogły być użytkowane tylko w przypadku spełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków:

 

  • wypełnienie wymogów ekoprojektu
  • sprawność cieplna co najmniej 80%
  • wyposażenie w urządzenie redukujące emisję pyłu np. elektrofiltr.

 

Nie tylko budynki mieszkalne

 

Powyższe przepisy obejmują wszystkie instalacje, w których następuje spalanie paliw. Dotyczą zarówno budynków mieszkalnych, jak i budynków gospodarczych, szklarni, tuneli foliowych, lokali usługowych czy zakładów przemysłowych.

 

Rodzaj opału

 

Uchwała antysmogowa zakazuje również spalania paliw, gdzie drobnego węgla (o uziarnieniu 0-3 mm) jest więcej niż 15%. Należy zwrócić uwagę na jakość kupowanego opału. Sprzedawca ma obowiązek wydać kopię świadectwa jakości węgla. Wśród parametrów określonych na takim dokumencie widnieją „wymiar ziarna” i „zawartość podziarna”. Pierwsza wartość nie może być mniejsza niż 3 mm, druga nie może być większa niż 15%. Minister Energii w rozporządzeniu o wymaganiach jakościowych paliw stałych określił nazewnictwo poszczególnych frakcji węgla – paliwo węglowe o nazwach miał węglowy I, II i III dostępne jest w sprzedaży, ale nie może być użytkowane na terenie Małopolski! Spalać nie można także drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%.

 

Zgłoś wymianę

 

Urząd Gminy prosi osoby, które dokonały wymiany starego kotła we własnym zakresie (bez dotacji) o zgłoszenie tego faktu osobiście w Urzędzie Gminy (pokój nr 26), telefoniczne pod numerem: 33/844-95-66 lub poprzez formularz internetowy.

 

 Zrealizowano w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 współfinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Tagi