Laureaci Nagrody Społecznej "Skrzydło Anioła"

Od pięciu lat wójt Gminy Oświęcim przyznaje Nagrodę "Skrzydło Anioła". Mogą nią zostać wyróżnione osoby szczególnie zaangażowane w działalność na rzecz innych, które swoją postawą inspirują do czynienia dobra. W tym roku kapituła Nagrody zdecydowała się uhonorować cztery osoby.

Śp. Halina Skrzypczyk (pośmiertnie)


Będąc przewodniczącą Rady Kobiet przy Miejsko-Gminnym Zarządzie Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Oświęcimiu, od 1984 roku kierowała działalnością Kół Gospodyń Wiejskich miasta i gminy Oświęcim. Była członkiem Zarządu Wojewódzkiej Rady Kobiet, społecznym korespondentem ogrodniczym GUS. Pełniła także liczne funkcje społeczne: była przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, prezesem, sekretarzem przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w Kółku Rolniczym, Rady Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych, przez cztery kadencje członkiem Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Oświęcimiu, przez pięć kadencji członkiem Rady Nadzorczej GS, członkiem Zarządu Rady Seniorów w Oświęcimiu.


Laureatka wielu odznaczeń i nagród: Zasłużony dla Gminy Oświęcim, Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny i Brązowy "Medal Zasłużony dla Rolnictwa", odznaki "Za Zasługi dla Kółek Rolniczych" i "Za Zasługi dla Województwa Bielskiego", Brązowa i Srebrna Odznaka GUS.


Tylko w minionym roku Pani Halina aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym i kulturalnym gminy Oświęcim, współorganizując liczne wydarzenia kulturalne i kultywujące tradycję: Koncert Kolęd w Brzezince, Spotkanie z Tradycją Świąteczną na Wielkanoc, Przegląd Zespołów Śpiewaczych na Rynku w Oświęcimiu, Dożynki, Stoły wigilijne w Broszkowicach oraz Babski Comber w Brzezince, którego była także scenarzystką i prowadzącą.


Pani Halina Skrzypczyk zawsze aktywnie uczestniczyła i bardzo angażowała się w działalność na rzecz kół gospodyń wiejskich. Była spoiwem łączącym społeczności miasta i gminy Oświęcim, aktywizowała i angażowała mieszkańców we wspólne inicjatywy i wydarzenia. Niezwykle ciepła, przyjazna i gotowa do pomocy, oddana pracy społecznej, cieszyła się zaufaniem i oddaniem współpracowników.

 

Stanisław Chowaniec


Były przewodniczący, później radny Rady Gminy Oświęcim, a także sołtys wsi Grojec i wieloletni działacz społeczny. Należał do Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, koordynował działalność Kół Gospodyń Wiejskich i wspierał inicjatywy podejmowane przez nie również we współpracy z Gminą i Miastem Oświęcim.


Jest prezesem oświęcimskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i aktywnie wspiera i edukuje mieszkańców gminy w dziedzinie diabetologii i radzenia sobie z cukrzycą. Nie szczędzi swojego czasu i wiedzy dla innych, organizując spotkania, służąc rozmową i doświadczeniem.


Pan Stanisław zawsze kieruje się dobrem mieszkańców naszej gminy, jest uczynny i każdemu życzliwy. Cały czas aktywnie zajmuje się działalnością społeczną i tak jak przed laty stara się znaleźć czas na pomoc dla każdego, kto się o nią zwróci. Jest człowiekiem pełnym ciepła i sympatii dla całego świata.


Dzięki swojej energii i ciągłej aktywności, dla kolejnych pokoleń jest przykładem prawdziwego społecznika, który bez względu na okoliczności zawsze wykazuje się nienaganną postawą moralną i jako najwyższą wartość traktuje dobro pojedynczego człowieka i całej społeczności.

 

Alfreda Kufrej


Od wielu lat jest bardzo zaangażowana w działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezince, a od 2016 roku mu przewodniczy. Funkcja ta jest jej pomocna w inicjowaniu i organizowaniu wielu działań i projektów kulturalnych w gminie i poza nią. Wraz z zespołem "Brzezinianki" pani Alfreda pełni funkcję reprezentacyjną na licznych imprezach, uświetniając swoimi występami wydarzenia gminne i występując w konkursach i przeglądach.


Dla dobra swojej społeczności Pani Alfreda współpracuje z Radą Sołecką, różnymi stowarzyszeniami, jednostkami OSP, gminnym Ośrodkiem Kultury, każdym, kto potrzebuje jej energii i doświadczenia. Dzięki jej umiejętnościom kulinarnym niejedno wydarzenie pozostało na długo w pamięci uczestników.


Pasja i zaangażowanie, z jakimi działa pani Alfreda, są inspiracją i przykładem dla dorosłych i młodzieży i przyczyniają się do promocji dorobku kulturalnego gminy poza jej granicami.

 

Agnieszka Szczerbowska


Od wielu lat zaangażowana jest w działalność dobroczynną. Rodziny, którym pomogła przez ten czas, darzą ją zaufaniem i mają pewność, że zawsze mogą na nią liczyć. Jej zapał i energia porywają innych i pomagają osiągać zamierzone cele.


W 2019 roku dzięki pani Agnieszce i jej pomysłom na zaktywizowanie ludzi udało się zebrać ponad 100 tysięcy złotych na rzecz Lenki - małej mieszkanki gminy Oświęcim, która cierpi na bardzo ciężką i nieuleczalną chorobę. Działania grupy
osób, które koordynowała pani Agnieszka, zmobilizowały potencjalnych darczyńców i pozwoliły osiągnąć tak znaczący wynik.


Pani Agnieszka poświęca swój czas, energię i pomysły na to, by pomagać tym, którzy tego potrzebują, dając przykład i porywając przy tym innych.

 

 

Agnieszka Szczerbowska, Irena Myśliwiec (odebrała Nagrodę dla Alferdy Kufrej), Stanisław Chowaniec oraz syn i mąż śp. Haliny Skrzypczyk.

Tagi

GALERIA