Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na mocy podjętej w dniu 28 sierpnia 2019 r. uchwały Nr XI/113/19 Rady Gminy Oświęcim stawki te wynoszą odpowiednio:

 

 ·       24,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – dla odpadów zbieranych w sposób selektywny,

 

·       48,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – dla odpadów nie zbieranych w sposób selektywny.

 

Do właścicieli nieruchomości, zostały wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Tagi