Ferie w Świetlicach Środowiskowych

Zapraszamy na zajęcia odbywające się podczas ferii w Środowiskowych Grupach Wsparcia (świetlicach środowiskowych), w sołectwach: Broszkowice, Babice, Brzezinka, Dwory Drugie, Harmęże, Rajsko, Stawy Grojeckie, Stawy Monowskie, Włosienica. Szczegółowy harmonogram poniżej.

Lp.

Świetlica

 

Data:

Miejsce i godziny zajęć:

Miejsce:

1.

Broszkowice

I tydzień ferii (27-31 stycznia)

budynek LKS Broszkowice,
ul. Łąkowa 6.

15.00 – 19.00

 

Zabawy integracyjne,

pogadanki profilaktyczne, ćwiczenia relaksacyjne,

zajęcia: plastyczne, techniczne, manualne, kreatywne,

zabawy ruchowe, konkursy,
gry i zabawy sportowe,

gry towarzyskie i edukacyjne, zabawy na powietrzu,

spacery po okolicy,

wyjazd do kina lub Parku Family Fun.

2.

Harmęże

I tydzień ferii
(27-31 stycznia)

budynek Domu Ludowego,
ul. Borowskiego 32.

12.30 – 16.30

Zabawy integracyjne,

pogadanki profilaktyczne, ćwiczenia relaksacyjne,

zajęcia: plastyczne, techniczne, manualne, kreatywne,

zabawy ruchowe, konkursy,
gry i zabawy sportowe,

gry towarzyskie i edukacyjne, zabawy na powietrzu,

spacery po okolicy,

wyjazd do kina lub Parku Family Fun.

 

3.

Rajsko

I tydzień ferii (27-31 stycznia)

budynek OSP,
ul. Św. Floriana 3

15.00 – 19.00

 

Zabawy integracyjne,

pogadanki profilaktyczne, ćwiczenia relaksacyjne,

zajęcia: plastyczne, techniczne, manualne, kreatywne,

zabawy ruchowe, konkursy,
gry i zabawy sportowe,

gry towarzyskie i edukacyjne, zabawy na powietrzu,

spacery po okolicy,

wyjazd do kina lub Parku Family Fun.

4.

Brzezinka

I tydzień ferii (27-31 stycznia)

 

 

budynek Szkoły Podstawowej, ul. Szkolna 19

 9.00 – 13.00

Zabawy integracyjne,

pogadanki profilaktyczne, ćwiczenia relaksacyjne,

zajęcia: plastyczne, techniczne, manualne, kreatywne,

zabawy ruchowe, konkursy,
gry i zabawy sportowe,

gry towarzyskie i edukacyjne, zabawy na powietrzu,

spacery po okolicy,

wyjazd do kina lub Parku Family Fun.

5.

Stawy Grojeckie

I tydzień ferii (27-31 stycznia)

 

budynek GOPS,
ul. Beskidzka 100

15.00 – 19.00

 

 

Zabawy integracyjne,

pogadanki profilaktyczne, ćwiczenia relaksacyjne,

zajęcia: plastyczne, techniczne, manualne, kreatywne,

zabawy ruchowe, konkursy,
gry i zabawy sportowe,

gry towarzyskie i edukacyjne, zabawy na powietrzu,

spacery po okolicy,

wyjazd do kina lub Parku Family Fun.

6.

Stawy Monowskie

I tydzień ferii (27-31 stycznia)

 

budynek OSP, ul. Dogodna 1

15.00 – 19.00

 

Zabawy integracyjne,

pogadanki profilaktyczne, ćwiczenia relaksacyjne,

zajęcia: plastyczne, techniczne, manualne, kreatywne,

zabawy ruchowe, konkursy,
gry i zabawy sportowe,

gry towarzyskie i edukacyjne, zabawy na powietrzu,

spacery po okolicy,

wyjazd do kina lub Parku Family Fun.

7.

Babice

I tydzień ferii (27-31 stycznia)

budynek Domu Ludowego,
ul. Topolowa 10

15.00 – 19.00

 

 

Zabawy integracyjne,

pogadanki profilaktyczne, ćwiczenia relaksacyjne,

zajęcia: plastyczne, techniczne, manualne, kreatywne,

zabawy ruchowe, konkursy,
gry i zabawy sportowe,

gry towarzyskie i edukacyjne, zabawy na powietrzu,

spacery po okolicy,

wyjazd do kina lub Parku Family Fun.

 

8.

Włosienica

 

I tydzień ferii (27-31 stycznia)

budynek OSP ul. Suskiego 31

10.00 – 14.00

 

Zabawy integracyjne,

pogadanki profilaktyczne, ćwiczenia relaksacyjne,

zajęcia: plastyczne, techniczne, manualne, kreatywne,

zabawy ruchowe, konkursy,
gry i zabawy sportowe,

gry towarzyskie i edukacyjne, zabawy na powietrzu,

spacery po okolicy,

wyjazd do kina lub Parku Family Fun.

9.

Dwory Drugie

I tydzień ferii (27-31 stycznia)

budynek Domu Ludowego,
ul. Oświęcimska 28

15.00 – 19.00

 

 

Zabawy integracyjne,

pogadanki profilaktyczne, ćwiczenia relaksacyjne,

zajęcia: plastyczne, techniczne, manualne, kreatywne,

zabawy ruchowe, konkursy,
gry i zabawy sportowe,

gry towarzyskie i edukacyjne, zabawy na powietrzu,

spacery po okolicy,

wyjazd do kina lub Parku Family Fun.