Od 1 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy nie będzie punktu kasowego

Uprzejmie przypominamy, że 1 stycznia 2020 roku punkt kasowy ABS Banku Spółdzielczego w Urzędzie Gminy Oświęcim zostanie zamknięty.

Obsługę klientów we wszystkich dotychczasowych sprawach (jak np. możliwość opłacenia bez prowizji podatków i innych należności na rzecz Gminy Oświęcim) przejmie oddział ABS Banku Oddział Oświęcim przy ul. Kościelnej 1 (100 metrów od Urzędu Gminy).


Jesteśmy pewni, że zmiany przyczynią się do bardziej komfortowej, przyjaznej i szybkiej obsługi klientów – między innymi przez wydłużenie godzin pracy kasy (oddział przy ul. Kościelnej jest czynny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00) oraz mniejsze koszty obsługi bankowej dla Gminy Oświęcim.


Serdecznie zachęcamy do korzystania z przelewów bankowych. Opłaty za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, opłaty za odpady komunalne należy kierować na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzji, blankiecie wpłaty lub w piśmie informującym.


Wydział Finansowy Urzędu Gminy