Aglomeracja Oświęcimska się powiększa

Wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek, prezydent Miasta Oświęcim Janusz Chwierut i burmistrz Chełmka Andrzej Saternus popisali 5 grudnia Deklarację współpracy na rzecz tworzenia projektu pod nazwą „Aglomeracja Oświęcimska”.

Tym samym do Aglomeracji utworzonej w marcu tego roku przez Gminę i Miasto Oświęcim dołączyła miejsko-wiejska Gmina Chełmek. Szefowie samorządów zadeklarowali partnerską współpracę we wszystkich sferach, w których może ona być pożyteczna dla mieszkańców.


– Zmiany w naszym kraju prowadzą do tego, że stajemy się administratorami w swoich gminach – powiedział wójt Mirosław Smolarek. – A nam zależy na inicjowaniu tego, co dzieje się w naszych gminach, w naszym regionie. Nie tylko na wypełnianiu tego, co mamy zalecone "z góry". Chcemy być kreatorami działania na naszym terenie i po to właśnie podpisujemy tę deklarację. Jestem dumny, że mogę to zrobić z Panem Burmistrzem i z Panem Prezydentem.


– Stoimy przed nowym okresem programowania środków unijnych – stwierdził prezydent Janusz Chwierut. – Jednym z kluczowych elementów będzie to, że projekty powinny być kompleksowe, powinny dotyczyć szerszego obszaru. Kilka gmin czy miast będzie składać wspólny wniosek, żeby te pieniądze uzyskać. Między innymi temu nasza inicjatywa ma służyć.


– Niebawem się rozpocznie następna perspektywa finansowa – zauważył burmistrz Andrzej Saternus. – Województwo przygotowuje strategię, nie do końca pamiętając o nas. Informacje, które pojawiły się do dzisiaj, ewidentnie pokazują że Kraków, Tarnów i Nowy Sącz to są dla Małopolski wiodące ośrodki. Musimy budować relacje między gminami po to, żeby nasze bolączki pojawiły się w najbliższej strategii województwa.


Samorządowcy przywołali wiele dziedzin i konkretnych problemów, z którymi zamierzają się zmagać, łącząc siły. Nowych rozwiązań wymaga infrastruktura drogowa w związku z tym, że drogi przez nasze miejscowości stają się coraz bardziej trasami tranzytowymi zwiedzających i turystów.


Ogromnym wyzwaniem jest zanieczyszczenie powietrza. Działania podejmowane na terenie jednego samorządu nie rozwiązują problemu, bo powietrze nie ma granic. Integracji potrzebują również oferty inwestycyjne i zabiegi o zewnętrzne źródła finansowania dla przedsięwzięć gospodarczych. Wskazana jest też współpraca w rozwijaniu obiektów i programów, które służą rekreacji i masowemu sportowi.

 

GALERIA