Konsultacje zmian statutów sołectw

Informujemy, że w dniach od 1.12.2019 r. do dnia 14.12.2019 r. prowadzone są konsultacje zmian statutów sołectw w Gminie Oświęcim. Mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie poprzez przekazanie ich do Urzędu Gminy Oświęcim ul. Zamkowa12, 32-600 Oświęcim.

 

I N F O R M A C J A

 

 

W związku z podjętą Uchwałą Rady Gminy Oświęcim Nr XV/144/19 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczących wprowadzenia zmian do statutów Sołectw Gminy Oświęcim (bezpośredni link do uchwały).  informuję, że w dniach od 1.12.2019 r. do dnia 14.12.2019r. prowadzone są konsultacje w zakresie określonym w/w uchwałą.

 

W terminie od 1.12.2019 do dnia 14.12.2019 r. mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie poprzez przekazanie ich do Urzędu Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim.

 

Wójt Gminy

/-/ Mirosław Smolarek