Czujniki jakości powietrza w każdym sołectwie

We wszystkich sołectwach Gminy Oświęcim zamontowane zostały sensory (czujniki) jakości powietrza Airly. Sensory mierzą stężenie tzw. niskiej emisji (pyłów zawieszonych PM1, PM2.5 i PM10) oraz temperaturę, wilgotność i ciśnienie.

Wyniki pomiarów zanieczyszczenia i parametrów dotyczących pogody są dostępne na platformie airly oraz  w Aplikacji Mobilnej Airly. Informacje o bieżącym stanie powietrza są sygnalizowane dodatkowo za pomocą wbudowanych w urządzenia diod LED.