Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych pochodzących z terenu nieruchomości naszych mieszkańców, która odbędzie się w październiku na terenie gminy Oświęcim. Mieszkańcy, którzy chcą oddać odpady wielkogabarytowe powinni zgłosić ten fakt na co najmniej 2 dni przed terminem odbioru do właściwej dla ich sołectwa firmy odbierającej odpady komunalne.

 

Sołectwa:

 

Broszkowice, Babice, Brzezinka, Harmęże, Pławy, Rajsko, Stawy Grojeckie (ulice: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko)

 

SUEZ Południe Sp. z o.o. Oddział w Bieruniu

pod nr tel.: 32 269 64 81 lub 32 216 21 92

 

Harmonogram odbioru odpadów

 

Sołectwa:
Dwory Drugie, Grojec (bez ulic: Adolfin, Bagienna, Beskidzka, Kolista, Kamienna, Marii Radziwiłł, Zerwisko), Poręba Wielka, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze

 

PUH „EKO-KOMBID” Beata Obstarczyk

pod nr tel.: 33 844 54 20 lub 33 844 00 14

 

Harmonogram odbioru odpadów