Spotkanie w sprawie chodników wzdłuż ulicy Beskidzkiej

Budowa chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Beskidzkiej) w Grojcu jest priorytetowym zadaniem na terenie gminy Oświęcim - w tej kwestii byli zgodni uczestnicy spotkania 1 października. Jego gospodarzem był wójt Mirosław Smolarek, a wzięli w nim udział wicewojewoda Zbigniew Starzec, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Iwona Gibas i wicedyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Katarzyna Węgrzyn-Madeja.

- Szukamy możliwości jak najszybszej realizacji tej inwestycji - podsumował spotkanie wójt Smolarek. - Pracownicy Urzędu Gminy Oświęcim podjęli już działania, które pozwolą zlecić opracowanie dokumentacji projektowej.


Planowana jest budowa chodnika na dwóch odcinkach drogi wojewódzkiej nr 948, które są najbardziej niebezpieczne dla pieszych. Po pierwsze chodzi o ok. 270 metrów od skrzyżowania z ulicą Zerwisko w kierunku południowym (w sołectwie Stawy Grojeckie). Po drugie: o ponadkilometrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Marii Radziwiłł do skrzyżowania z ulicą Kazimierza Jagiellończyka (na terenie sołectw Stawy Grojeckie i Grojec).


Zgodnie z tym planem budowa chodnika wzdłuż ul. Beskidzkiej najprawdopodobniej będzie realizowana w dwóch etapach. Na określenie choćby przybliżonego terminu rozpoczęcia robót jest jednak jeszcze zbyt wcześnie.