Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu

W ostatni wrześniowy piątek w Oświęcimiu odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Sztandar został ufundowany przez samorządy powiatu oświęcimskiego.

Uroczystość zainaugurowała msza w kościele św. Maksymiliana, której przewodniczył biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel. W homilii odniósł się do etosu policyjnej służby, podkreślając, że „sztandar jest znakiem zwycięstwa”. Na placu przed Oświęcimskim Centrum Kultury biskup Pindel poświęcił sztandar, po czym przewodniczący Honorowego Komitetu Ufundowania Sztandaru, starosta powiatu oświęcimskiego Marcin Niedziela, przekazał sztandar w imieniu społeczności ziemi oświęcimskiej sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwestrowi Tułajewowi, który wręczył go komendantowi powiatowemu Policji w Oświęcimiu.

 

16 kwietnia tego roku Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, przyjął uchwałę intencyjną, w której wyraził wolę ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Część środków finansowych została pozyskana z budżetu gmin leżących na terenie powiatu oświęcimskiego. 16 maja br. aktem założycielskim powołano Honorowy Komitet Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, na czele którego stanął Starosta Oświęcimski Marcin Niedziela, jako jego Przewodniczący. W jego skład weszli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego powiatu oświęcimskiego. Gminę Oświęcim w tym gremium reprezentował wójt Mirosław Smolarek.

 

18 września 2019 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podpisał akt nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu z dniem 27 września 2019 r. Po odczytaniu aktu nadania sztandaru podpisanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz aktu wręczenia sztandaru nastąpiło wbicie w drzewiec sztandaru 16 gwoździ w tym: 15 gwoździ honorowych oraz jednego gwoździa pamiątkowego z okazji 100. rocznicy powstania Policji Państwowej, którego wbicia dokonał dr nauk medycznych Karol Ptaszkowski - syn przedwojennego policjanta Michała Ptaszkowskiego zamordowanego w 1940 roku w Twerze. Uczestnicy ceremonii złożyli również okolicznościowe wpisy w księdze pamiątkowej sztandaru.

 

Obszerna relacja z uroczystości 27 września na stronie Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

GALERIA