Rada Seniorów – brak wymaganej liczby kandydatów

Informacja Wójta Gminy Oświęcim na temat braku wymaganej liczby kandydatów do Rady Seniorów Gminy Oświęcim.

W dniach od 2 do 16 września 2019 r. prowadzony był nabór na członków Rady Seniorów Gminy Oświęcim. Do dnia 16 września wpłynęło 6 kandydatur, w związku z czym termin naboru zgodnie ze statutem Rady Seniorów Gminy Oświęcim (Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 marca 2019r.) został przedłużony do dnia 23 września br.


W przedłużonym okresie wpłynęła 1 dodatkowa kandydatura.


W trakcie całego naboru wpłynęło łącznie 7 kandydatur, w związku z tym nie ma możliwości powołania Rady Seniorów – brak kandydatów w liczbie minimum 9. §6 ust 8 statutu mówi „W przypadku, gdy po upływie terminu określonego w ust. 7 liczba kandydatów będzie mniejsza niż 13, dopuszcza się na czas trwania kadencji powołanie Rady Seniorów w składzie mniejszym niż 13 lecz nie mniejszym niż 9 członków”.


Nabór zostanie powtórzony w późniejszym terminie. Termin zostanie podany stosownym zarządzeniem Wójta Gminy.