80. rocznica wybuchu wojny – uroczystości w Oświęcimiu

1 września mieszkańcy, samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele środowisk kombatanckich, delegacje wojska, szkół, instytucji kultury i spółek miejskich uczcili pamięć ofiar wojny.

Uroczystości na placu Tadeusza Kościuszki w Oświęcimiu rozpoczęły się 1 września w południe. Najpierw odśpiewano hymn państwowy, a następnie delegacje złożyły kwiaty na Pomniku Nieznanego Żołnierza, przy którym ustawiono ze zniczy napis: 1939. Gminę Oświęcim reprezentowali przewodnicząca Rady Gminy Bernardyna Bryzek, zastępca wójta Halina Musiał oraz radni: Adam Gonszcz, Grzegorz Hatłas i Jarosław Krząkała.


Młodzi oświęcimianie i ich niemieccy koledzy przyszli na uroczystości z czerwonymi różami. Hołd pomordowanym oddano również, składając kwiaty na mogiłach żołnierzy poległych w dwóch wojnach światowych i we wrześniu 1939, które znajdują się na cmentarzu parafialnym.

 

Filmowa relacja z uroczystości w Rajsku 4 września 2019 roku.


fot. UM Oświęcim

GALERIA