Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje o stwierdzeniu przypadku choroby zgnilca amerykańskiego w gospodarstwie pasiecznym zlokalizowanym w miejscowości Brzeszcze. Zgnilec amerykański pszczół należy do chorób zakaźnych pszczół zwalczanych z urzędu, w odniesieniu do której określa się obszar objęty ograniczeniami.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego na terenie powiatu oświęcimskiego, tym samym wyznaczając obszar zapowietrzony obejmujący między innymi część gminy Oświęcim, w miejscowościach: Brzezinka, Pławy, Harmęże, Rajsko i Grojec.


Na obszarze zapowietrzonym obowiązuje zakaz:

– przemieszczania rodzin i matek pszczelich, czerwiu, pni i produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii,
– organizowania targów i wystaw z udziałem pszczół.


Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii wydał w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu oświęcimskiego.