Obóz MDP w Porąbce

55 druhen i druhów wróciło 13 sierpnia z obozu Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Porąbce. Przez dziesięć dni bawili się, uczyli i szkolili, sprawdzając, ile w nich strażackiego powołania, a ile słomianego zapału.

Zajęcia i warsztaty młodzi ochotnicy przeplatali paintballem i biegami na orientację. Jeszcze w przedostatnim dniu obozu tylko jeden z nich chciał pakować plecak i jechać do domu, ale tylko dlatego, że skończyły mu się czyste ubrania.


Na młodych strażaków na parkingu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu wraz z rodzicami czekało młodsze rodzeństwo. Być może jest to strażacki narybek następnych obozów, jeśli tylko będą one w kolejnych latach organizowane.


Druhny i druhowie wrócili do domów z gadżetami w pamiątkowych torbach i dyplomami, które są zarazem zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Trzeci obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Porąbce zorganizował Oddział Miejsko-Gminny Związku OSP RP we współpracy z OSP Włosienica.

 

Organizatorzy uzyskali do tego przedsięwzięcia dofinansowanie ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP (środki ze składek Firm Ubezpieczeniowych).

 

– W szkolenie zaangażowane były prawie wszystkie jednostki OSP z naszego oddziału – podkreśla naczelnik Tomasz Tyran. – Bardzo dziękuję druhnie Paulinie Stańczyk, która pełniła funkcję komendanta obozu MDP, i druhowi Wojciechowi Chrzanowi wiceprezesowi naszego oddziału, a także strażakom z Włosienicy, którzy w tym roku wzięli na barki pozyskanie zewnętrznych dotacji, i wszystkim druhnom i druhom, którzy w jaki kolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego obozu. Podziękowania należą się też druhowi Tomaszowi Mydlarzowi za wsparcie finansowe, Grupie Operacyjnej Kęty,  Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Kęty oraz Firmie Monadi.

GALERIA