Obwieszczenie w sprawie terminów polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Czajka” w Krakowie obwód łowiecki nr 118

Wójt Gminy Oświęcim podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowego polowania Koła Łowieckiego „Czajka” w Krakowie w obwodzie łowieckim nr 118

 

- Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim  w sprawie terminu rozpoczęcia polowania zbiorowego Koła Łowieckiego „Czajka” w Krakowie obwód łowiecki nr 118

 

- Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Czajka" w Krakowie na sezon 2019/2020