Akcja odkomarzania rozpoczęta

Gmina Oświęcim zleciła przeprowadzenie odkomarzania rozlewisk i rowów melioracyjnych. Prywatne posesje nie są objęte umową. W tym roku decyzją Wójta Gminy, zwiększono częstotliwość oprysków z dwóch etapów na trzy. Jest to podyktowane wzmożonym wylęgiem komarów.

Pierwszy etap zostanie przeprowadzony od 12 do 24 czerwca.
Drugi etap wstępnie został wyznaczony na drugą połowę lipca, natomiast trzeci na sierpień.

Działania będą prowadzone sukcesywnie w każdym sołectwie.