Komunikat dla rolników - Wybory do Izb Rolniczych

W bieżącym roku po raz kolejny w całej Polsce, w tym także w Gminie Oświęcim, odbędą się wybory do Izb Rolniczych. Wszyscy płatnicy podatku rolnego, podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczej spółdzielni produkcyjnej posiadający w niej wkłady gruntowe, będą 28 lipca 2019 r. wybierać swoich przedstawicieli do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej.

 

Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie Małopolskiej Izby Rolniczej https://mir.krakow.pl/ lub uzyskać w Urzędzie Gminy w Oświęcim pokój 27 tel. 33/844 95 57

 

OBWIESZCZENIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 107 W GMINIE OŚWIĘCIM:

 

Obwieszczenie dot. składu Obwodowej Komisji Wyboreczej nr 107 w Gminie Oświęcim

 

Obwieszczenie dot. wyłożenia do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach

 

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW DO RAD POWIATOWYCH MIR:

https://mir.krakow.pl/resources/articles/12003/3_zgloszenie%20kandydata_do%20RP%20MIR.pdf

 

https://mir.krakow.pl/resources/articles/12003/4_zgloszenie%20kandydata_os%20prawnej_do%20RP%20MIR.pdf

 

https://mir.krakow.pl/resources/articles/12003/7_oswiadczenia%20kandydata_do%20RP%20MIR.pdf

 

https://mir.krakow.pl/resources/articles/12003/5_lista%20poparcia%20kandydata_do%20RP%20MIR.pdf

 

https://mir.krakow.pl/resources/articles/12003/6_lista%20poparcia%20kandydata_os_prawnej_do%20RP%20MIR.pdf

 

http://mir.krakow.pl/resources/articles/12003/8_upowaznienie_zal%20do%20zgloszenia%20kandydata.pdf

 

https://mir.krakow.pl/resources/articles/12003/9_upowaznienie_zal%20do%20zgloszenia%20kandydata%20osoby%20prawnej.pdf

 

 

GALERIA