Raport o stanie gminy

Na podstawie art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym w załączeniu prezentujemy raport o stanie gminy obejmujący podsumowanie działalności Wójta w 2018 r.

Zgodnie z w/w art. nad przedstawionym raportem prowadzona będzie debata na absolutoryjnej sesji Rady Gminy Oświęcim, która odbędzie się 18 czerwca 2019 roku o godzinie 10.00. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącej Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (mieszkańców gminy).

 

Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia 17 czerwca 2019 roku (w godzinach pracy urzędu). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Raport o stanie gminy (plik pdf w Biuletynie Informacji Publicznej).

 

Sprostowanie do Raportu o stanie gminy.