Zagrożenie bezpieczeństwa Grojec - Stawy Grojeckie

W związku z podmywaniem brzegów rzeki Soły w miejscowości Grojec, sołectwo Stawy Grojeckie, oraz w wyniku naruszenia (podmywania) posadowienia słupa energetycznego wysokiego napięcia, istnieje ryzyko jego przewrócenia. Apelujemy o niezbliżanie się w pobliże naruszonego słupa wysokiego napięcia. Przebywanie w tym terenie grozi poważnym wypadkiem, a nawet śmiercią.

Aktualizacja:

na terenie pracują odpowiednie służby, specjalistyczny sprzęt jest w drodze. Napięcie elektryczne zostało odcięte. Stuacja jest stale monitorowane.

 

lokalizacja zagrożenia: