Stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Oświęcim

W związku z ciągłymi opadami deszczu oraz przekroczeniem stanu alarmowego na Sole w Oświęcimiu oraz ostrzegawczego na Wiśle Wójt Gminy Oświęcim wydał Zarządzenie Nr 119/2019 o ogłoszeniu z dniem 23 maja 2019 roku stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Oświęcim.

 

Wszelkie informacje dotyczące zagrożeń mieszkańców lub potrzeb w zakresie zabezpieczenia mienia lub infrastruktury należy zgłaszać na numery telefonów:

  • 33 844 89 80, 

  • 33 844 95 10 

  • 608 491 483

W przypadkach nagłych należy dzwonić na telefony alarmowe: 998 i 112.