Rocznica końca wojny

Kapitulacja III Rzeszy 8 maja 1945 roku zakończyła działania wojenne w Europie. Gminne obchody 74. rocznicy tego wydarzenia odbyły się w Porębie Wielkiej przy pomniku upamiętniającym poległych i pomordowanych podczas wojen światowych.

Uroczystość rozpoczęła się od "Mazurka Dąbrowskiego" w asyście pocztów sztandarowych. Modlitwę o pokój, a także za ofiary wojen odmówił porębski proboszcz ks. Stanisław Sadlik. Natomiast sekretarz Gminy Oświęcim Robert Dziuba odczytał list wójta Mirosława Smolarka do uczestników obchodów. Znalazły się w nim słowa o naszym zobowiązaniu wobec obrońców polskiej wolności:

"To im zawdzięczamy możliwość korzystania z najwyższych wartości – swobód obywatelskich, prawa do samostanowienia i dokonywania własnych wyborów. Powinniśmy robić z nich użytek i pamiętać, do czego prowadzą spory i podziały w społeczeństwie. Z lekcji, jaką była wojna, wyciągnijmy wnioski i nie zapominajmy, jak wielką jest tragedią. Zróbmy wszystko, by nie powtórzyły się dramatyczne wydarzenia sprzed lat".


Uczennice Szkoły Podstawowej w Porębie przedstawiły poetycko-muzyczny program, który był wyrazem pamięci o wydarzeniach z połowy zeszłego wieku i o najokrutniejszej w historii ludzkości wojnie. Ostatnim akcentem uroczystości było złożenie kwiatów na pomniku. Hołd ofiarom światowych konfliktów złożyły delegacje miejscowego przedszkola i szkoły, a także przedstawiciele władz samorządowych, sołtysów naszej gminy i sołectwa Poręba Wielka, jak również dyrektorzy gminnych instytucji i placówek oświatowych oraz reprezentanci lokalnych organizacji.


Delegacja Gminy Oświęcim wzięła również udział w obchodach rocznicy zakończenia wojny organizowanych w tym samym dniu przez władze miejskie. Relację z tego wydarzenia można przeczytać i zobaczyć tutaj.

 

GALERIA