Obwieszczenia burmistrza Brzeszcz

Burmistrz Brzeszcz wydał postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego z południowej części złoża »Rajsko 2«" oraz o prawie wypowiedzenia się, jakie przysługuje stronom postępowania.

Obwieszczenie burmistrza Brzeszcz w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego z południowej części złoża »Rajsko 2«".

 

Obwieszczenie burmistrza Brzeszcz o prawie wypowiedzenia się, jakie przysługuje stronom postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kruszywa naturalnego z południowej części złoża »Rajsko 2«".

Tagi