Komunikat dla Rodziców

W związku z planowaną od 8 kwietnia do odwołania akcją protestacyjną pracowników oświaty, w której zgodnie z wynikami referendum wezmą udział wszystkie gminne szkoły podstawowe i przedszkola (za wyjątkiem przedszkola w Porębie Wielkiej) istnieje prawdopodobieństwo, iż zajęcia w tych placówkach nie będą odbywały się w normalnym trybie.

 

 

Zwracamy się więc do Państwa z serdeczną prośbą o wyrozumiałość i współpracę w celu zapewnienia opieki dzieciom. Pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić opiekę dla wszystkich tych uczniów i wychowanków, dla których rodzice nie będą mogli zapewnić opieki w domu.

Informujemy rodziców, że zgodnie z przepisami prawa i informacjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rodzice dzieci do 8. roku życia mogą wystąpić do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego – jednak dopiero w poniedziałek, kiedy okaże się, że dana placówka nie jest w stanie zapewnić opieki dzieciom i jest zamknięta. Zasiłek wynosi 80 proc. wynagrodzenia.

Prosimy też, by uczniowie klas gimnazjalnych oraz klas VIII szkół podstawowych spokojnie przygotowywali się do egzaminów. Pragniemy zapewnić, że będziemy wspomagać dyrektorów szkół w organizacji i właściwym przeprowadzeniu egzaminów.

Gmina monitoruje sytuację i jest w kontakcie z przedstawicielami związków zawodowych. Liczymy jednak, że związkowcom uda się dzisiaj porozumieć z rządem i w poniedziałek nie dojdzie do strajku.

 

/-/ Mirosław Smolarek

Wójt Gminy Oświęcim

Tagi