Konkurs najmłodszych recytatorów

Dzieci z siedmiu przedszkoli prezentowały talenty i wykazywały się wiedzą, uczestnicząc w Gminnym Konkursie Recytatorskim "Piękna nasza Polska cała" zorganizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej 27 marca.

Najmłodsi deklamowali wiersze Wandy Chotomskiej, Artura Oppmana i wielu innych, głównie współczesnych autorów z pasją i przejęciem, nie zważając na to, że mikrofony za daleko, a scena w Domu Ludowym taka wielka.

 

Wszystkie występy, solowe i w duetach, zostały nagrodzone najwyższymi notami przez jury. Zasiadły w nim sołtys Maria Brombosz, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Jadwiga Szczerbowska, wicewójt Gminy Oświęcim Halina Musiał, dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Agata Michalska, przedstawicielka Rady Rodziców Barbara Matusiak i dyrektor porębskiego przedszkola Renata Krakowczak.

 

Kolejne zadania, przed którymi stanęli przedszkolacy, polegały na gruntownym sprawdzeniu wiedzy o Polsce, ułożeniu państwowego godła z rozsypanych elementów i rozwiązaniu arcytrudnej krzyżówki. Wszystkie te ćwiczenia zostały przez uczestników wykonane koncertowo. W koniecznych dla odprężenia i "przewietrzenia" szarych komórek przerwach wystąpiły dzieci z przedszkola w Porębie, śpiewając piosenki i tańcząc krakowiaka.

GALERIA