Prosimy o udostępnienie "strażackich" pamiątek

W Domu Ludowym w Broszkowicach powstanie Izba Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Oświęcim. W związku z tym prosimy o udostępnienie wszelkich pamiątek dotyczących pożarnictwem.

W Izbie zgromadzone zostaną eksponaty dokumentujące działalność jednostek OSP i służbę strażaków. Będą one cennym źródłem informacji dla dokumentowania historii pożarnictwa i funkcjonowania struktur straży w naszej gminie. Powstająca Izba powinna być świadectwem, jak kolejne pokolenia pielęgnują strażackie tradycje i współtworzą historię regionu.


Uprzejmie prosimy o udostępnienie pamiątek związanych z pożarnictwem. Wszelkie dotyczące tej tematyki zdjęcia, dokumenty, odznaki, elementy sprzętu, wyposażenia czy umundurowania będą cennymi nabytkami dla powstającej Izby. O tym, czy będą w niej prezentowane oryginały czy repliki, zadecydują właściciele eksponatów. Jeśli będą chcieli zachować pamiątkowe przedmioty, w Izbie Tradycji znajdą się ich kopie lub fotografie.


Posiadaczy strażackich pamiątek prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, pok. 33, nr tel. 33 844 95 33.


Izba Tradycji powstanie w wyremontowanej sali widowiskowej Domu Ludowego w Broszkowicach. Więcej na temat modernizacji tego obiektu można przeczytać tutaj.


Na modernizację sali widowiskowej w Domu Ludowym w Broszkowicach wraz z utworzeniem Izby Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych Gmina Oświęcim uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (podziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność").