Parkowanie w zimie – apel wójta

Wójt Gminy Oświęcim prosi mieszkańców o niepozostawianie samochodów w okresie zimowym (szczególnie podczas intensywnych opadów śniegu) na jezdniach i poboczach gminnych dróg i parkowanie ich w miarę możliwości na terenach prywatnych.

Samochody zaparkowane w takich miejscach powodują trudności z właściwym utrzymaniem gminnych tras w okresie zimowym – uniemożliwiają odśnieżenie i odlodzenie całej szerokości jezdni.

Zadbajmy o bezpieczeństwo również w ten sposób, bo leży to w interesie nas wszystkich.

Tagi