"Skrzydło Anioła" 2019

Przypominamy o możliwości zgłaszania kandydatur do Nagrody Społecznej Wójta Gminy Oświęcim "Skrzydło Anioła". Mogą nią zostać wyróżnione osoby szczególnie zaangażowane w niesienie codziennej pomocy innym, które swoją postawą inspirują do czynienia dobra. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 10 stycznia 2019 r.

 

Nagroda Społeczna Wójta Gminy Oświęcim „Skrzydło Anioła”, została ustanowiona Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim nr 56/2015 z dnia 15.06.2015 r. m. in. w celu promowania i docenienia najlepszych działań prospołecznych podejmowanych przez mieszkańców. Nagroda ta ma charakter honorowy i daje wyraz uznania za zaangażowanie w niesienie dobroci, pomocy innym osobom, a zarazem ustanawia godne do naśladowania wzory dla pozostałych mieszkańców.

 

 

Nagrodę Społeczną mogą otrzymać osoby, które swoją działalnością w sposób bardzo pozytywny i znaczący wpływają na poprawę jakości życia i bytu mieszkańców Gminy Oświęcim, a wniosek o jej przyznanie może zostać złożony przez: przedsiębiorców zarejestrowanych w KRS; organizacje społeczne; parafie oraz osoby fizyczne.

 

 

Nagroda przyznawana jest raz w roku za działania podejmowane w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym zgłaszane są kandydatury. Wnioski należy składać na dostępnym formularzu (stanowiącym załącznik do regulaminu będącego elementem składnym w/w zarządzenia), na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Oświęcim w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Społeczna”, do dnia 10, stycznia 2019 r.

 

Zarządzenie nr 56/2015 wraz z poźniejszymi zmianami, w którym zawarto wszystkie informacje dot. nagrody oraz formularz wniosku zamieszczone zostało poniżej.

 

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur.

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim nr 56/2015 z dnia 15.06.2015 r.

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim nr 127/2016 z dnia 22.11.2016 r

2. Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim nr 211/2017 z dnia 17.12.2017 r.

2. Wniosek o przyznienie Nagrody Społecznej Wójta Gminy Oświęcim "Skrzydło Anioła" (wersja do edytowania)