Świętowali górnicy i ich najbliżsi

Dzień Górnika w Grojcu i Włosienicy uświetniły akademie przygotowane przez branżowe stowarzyszenie i nieformalne grupy, które zaprosiły do współpracy i pomocy najmłodszych mieszkańców. W Brzezince gwarkowie zaprosili samorządowców na zwyczajową biesiadę.

Uroczystości we Włosienicy miały jubileuszowy charakter, ponieważ mija właśnie dziesięć lat od ufundowania sztandaru górników miejscowej parafii obejmującej także Monowice, Stawy Monowskie i Dwory Drugie. Wspomnienie św. Barbary rozpoczęło się od nabożeństwa, bo jak podkreślił w okolicznościowej homilii proboszcz Jan Dewera, "górnicy to przecież ludzie żywej wiary", którzy w codziennym pozdrowieniu przechowali tradycyjną formułę "Szczęść Boże".

 

Na świeckie świętowanie mieszkańcy zgromadzili się w remizie OSP, gdzie Stanisław Dziedzic przypomniał historię starań powołanego przed dekadą społecznego komitetu, zabiegów uwieńczonych ufundowaniem i poświęceniem parafialnego sztandaru, na którym widnieją skrzyżowane górnicze narzędzia. Życzenia i podziękowania z okazji Barbórki wyśpiewali i wyrecytowali przedszkolacy – dziewczynki w narodowych barwach, a chłopcy w czakach przystrojonych w papierowe piórka.

 

W tym samym czasie w Grojcu odprawiono mszę, po której w Domu Ludowym odbyła się gala zorganizowana przez Stowarzyszenie Górników Emerytów i Rencistów Górniczych oraz Innych Branż Zawodowych. Prezes Albin Kojm przywitał gości i oddał głos najmłodszym. Górnicy i rodzice, którzy wypełnili widownię, ochoczo podjęli "Karolinę" i "Walczyk górniczy" ("A tam na wierchu słoneczko lśni"). Jednak największy aplauz wzbudziły życzenia "Oby piniendzy było wiencyj!", które mały grojczanin zadeklamował taką gwarą, jakby całe dzieciństwo spędził na Śląsku.

 

Przedszkolacy zostali za te występy nagrodzeni słodyczami. Szef Stowarzyszenia Górników wykorzystał też okazję, żeby w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców złożyć życzenia i gratulacje Mirosławowi Smolarkowi jako nowo wybranemu wójtowi Gminy Oświęcim. Sam natomiast przyjął podziękowania od koleżanek i kolegów.

 

4 grudnia w Brzezince górnicy spędzili popołudnie i wieczór w Karczmie Piwnej urządzonej w Domu Strażaka. Sołtys Andrzej Ryszka wystąpił tego dnia jako działacz Stowarzyszenia Górników Emerytów i Rencistów Górniczych, przybliżył jego dwunastoletnią historię i przedstawił członkinie i członków uhonorowanych pamiątkowymi statuetkami.

 

Razem z brzezińskimi gwarkami śpiewali, bawili się i korzystali z sutego poczęstunku przedstawiciele lokalnych organizacji a także zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in. nowo wybrany starosta oświęcimski Marcin Niedziela, jego zastępca Paweł Kobielusz, Zbigniew Starzec – niedawno powołany na stanowisko wicewojewody małopolskiego, Jadwiga Szczerbowska – Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim oraz prezesi OMAG-u – Tadeusz i Łukasz Dziędzielowie.

 

Wójt Mirosław Smolarek, dziękując za zaproszenie, zauważył, że trwa już adwent, czas oczekiwania, i życzył świętującym, żeby każde czekanie na najbliższych, którzy zjechali do pracy pod ziemię, kończyło się ich szczęśliwym powrotem do domu.

GALERIA