Szkolenia związane z ubojem zwierząt gospodarskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu organizuje bezpłatne szkolenie dla osób, które będą poddawały ubojowi zwierzęta gospodarskie, poza rzeźnią, do celów własnej konsumpcji domowej.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu organizuje bezpłatne szkolenie dla osób, które będą poddawały ubojowi zwierzęta gospodarskie, poza rzeźnią, do celów własnej konsumpcji domowej. Zgodnie z obowiązującymi od 15 marca b.r. przepisami weterynaryjnymi, szkolenia te są niezbędne, celem uzyskania odpowiedniego poziomu kwalifikacji. Powiatowy Lekarz Weterynarii  wystawi zaświadczenie o odbytym szkoleniu. Za wystawienie zaświadczenia  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu pobiera opłatę skarbową, która na dzień bieżący wynosi 17zł.

 

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Oświęcim 
tel. 33/8449557