Sprawdź, czy masz zdrowe płuca!

Nieuchronnie zbliża się zima, a tym samym sezon grzewczy. Niestety, wraz z nimi nieodłączny od lat smog. Zanieczyszczenie powietrza, spowodowane jest głównie ogrzewaniem budynków jednorodzinnych w przestarzały sposób. Z tego powodu corocznie wdychamy olbrzymie ilości zanieczyszczeń, głównie pyłów zawieszonych i benzo[a]pirenu, które mogą powodować wiele problemów zdrowotnych. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem w naszym rejonie można przyrównać do palenia kilku tysięcy papierosów rocznie!

Smog może powodować wiele chorób, w tym m.in. serca i układu krwionośnego czy układu nerwowego. Najczęściej łączony jest jednak z chorobami układu oddechowego. Może powodować nie tylko problemy z oddychaniem, kaszel, katar, ale również astmę, przewlekłe infekcje dróg oddechowych, a nawet raka płuc!

Osoby z terenów najbardziej zanieczyszczonych, a więc również z naszego rejonu, powinny sprawdzić stan swoich płuc. Najprostszym, nieinwazyjnym sposobem badania jest spirometria. Polega ona na badaniu objętości i pojemności płuc.

Badanie nie wymaga wcześniejszego przygotowania, trwa kilka minut i jest bezbolesne. Badany otrzymuje papierowy wynik i informację, czy zalecane jest udanie się do lekarza specjalisty. Badanie wykonywane jest przez wykwalifikowany personel, na nowym sprzęcie (aparat LungTest Handy firmy MES).

W naszej gminie będzie można skorzystać z bezpłatnych badań spirometrycznych w godzinach 10-16, w dniach:

13.11.2018 Zaborze, teren przy przedszkolu ul. Grojecka 54

15.11.2018 Broszkowice, Dom Ludowy, ul. Klubowa 7

23.11.2018 Włosienica, OSP, ul. Suskiego 31

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

_____________________________________________________________________________________________________

Wydarzenie realizowane jest  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Tagi