Projekty unijne w Gminie Oświęcim

Jak zachęcać mieszkańców i przedsiębiorców do korzystania z projektów unijnych oraz co mogą zrobić dla ich promocji sołtysi – zastanawiali się w czwartek 13 września Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Edyta Klimowska–Bobula i Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz.

W Małopolsce realizowanych jest obecnie kilkadziesiąt projektów, z których mogą korzystać osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje, znaleźć lub zmienić zatrudnienie czy wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie, spowodowanej np. urodzeniem dziecka lub pobytem za granicą. Są wśród nich projekty realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, które stanowią odpowiedź na potrzeby regionu m.in. w zakresie wzmocnienia przedsiębiorczości („Firma +1”) i potencjału kadr dla gospodarki („Kierunek Kariera”), rozwoju kapitału społecznego („Gwarancja 40+”), ochrony dziedzictwa narodowego (Konserwator”) czy przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu („Małopolskie Gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”).

 

- Skuteczne wykorzystywanie funduszy unijnych jest możliwe między innymi dzięki zaangażowaniu samorządów lokalnych, reprezentowanych przez ludzi, którzy nie boją się podejmować wyzwań. Ich aktywność w połączeniu ze wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego zaowocowały tym, że w Małopolsce w ciągu ostatnich 4 lat o połowę spadła liczba osób bezrobotnych, gospodarka stała się silniejsza i zapanował dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości – komentuje dyrektor Edyta Klimowska–Bobula. I dodaje: - Cieszy fakt, jak wielu osobom udało się pomóc znaleźć pracę, przekwalifikować lub założyć własną firmę dzięki projektom unijnym.

 

W Gminie Oświęcim z projektów finansowanych z funduszy unijnych skorzystały do tej pory 574 osoby, w tym 90 podmiotów otrzymało dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W projekcie „Kierunek Kariera” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie uczestniczy 110 osób, które są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji.

 

Warto zainteresować się ofertą projektów finansowanych z funduszy unijnych, w tym tych, które koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Dają one wiele możliwości na zmianę sytuacji zawodowej czy rozwój własnych umiejętności. Staże, szkolenia, pomoc doradcy zawodowego, pieniądze na własną firmę lub zatrudnienie pracownika – to tylko niektóre formy wsparcia, oferowane w projektach. Mieszkańców Gminy Oświęcim przekonują o tym sołtysi, współpracujący z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, którzy zachęcają m.in. do skorzystania z bonów
w projekcie „Kierunek Kariera”. Aktywni są zwłaszcza sołtysi Broszkowic, Poręby Wielkiej, Pław, Stawów Monowskich i Włosienicy. Sołtys Stawów Monowskich – Arkadiusz Kuwik za swoją pracę na rzecz promowania projektu „Kierunek Kariera” został uhonorowany tytułem Ambasadora Bilansu Kariery 2016.

 

W „Kierunku Kariera” można dostać bony na szkolenia językowe, komputerowe i kursy prawa jazdy kategorii A, B, C, C+E, dzięki którym szkolenia są tańsze nawet o 87%. W projekcie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które pracują i są związane z Małopolską (mieszkają tu, uczą się lub pracują). Dodatkowo, jeśli mają mniej niż 50 lat, muszą mieć wykształcenie maksymalnie na poziomie zdanej matury. Już jesienią w ramach projektu „Kierunek Kariera Zawodowa” będzie można otrzymać dodatkową pulę dofinansowanych bonów na szkolenia zawodowe (niezależnie od branży), uprawnienia, kursy kwalifikacyjne.

 

Aby wziąć udział w projekcie „Kierunek Kariera” należy umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://pociagdokariery.pl (zakładka „Zgłoś się”). Osoby mające mniej niż 25 lat mogą zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl  (zakładka „Rekrutacja > 25 roku życia”).

 

Najbliższe dyżury doradców w powiecie oświęcimskim zaplanowane są 17 i 25 września w godz. 13.00 – 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Ł. Górnickiego w Oświęcimiu (GALERIA KSIĄŻKI, ul. Nojego 2B) oraz 26 września w godz. 13.00 – 17.00 w Domu Kultury w Kętach
(ul. Żwirki i Wigury 2a). Zapraszamy do kontaktu.

 

 

Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Edyta Klimowska–Bobula i Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz