Budżet Obywatelski – głosowanie

Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego. Zachęcamy do głosowania na zadanie "Aktywny Senior Powiatu - Gmina Oświęcim zaprasza!".

Zagłosować można przez internet na stronie:
https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie


Głosowanie odbywa się również:
– przez wrzucenie karty do urny (m.in. w Agendzie Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego, w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 21),
– za pośrednictwem poczty (przez przesłanie karty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków lub ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).

Kartę do głosowania można pobrać ze strony internetowej albo Urzędzie Gminy Oświęcim, w pokoju nr 33.

Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos. Głosować może każdy, kto ukończył 16 lat i mieszka w Małopolsce – nie trzeba mieć zameldowania.


Zachęcamy do głosowania na zadanie "Aktywny Senior Powiatu – Gmina Oświęcim zaprasza!". Jego celem jest podniesienie oferty kulturalnej i edukacyjnej dla seniorów z Powiatu Oświęcimskiego oraz integracja tej społeczności. Aby to uczynić, organizatorzy zaproszą seniorów z całego powiatu do malowniczej Gminy Oświęcim, gdzie będą oni mogli spotkać się na warsztatach z największymi gwiazdami polskiej kultury.


Będzie to okazja do poznania i rozsmakowania się w lokalnej kuchni na pokazach kulinarnych z poczęstunkiem, prowadzonych przez lokalne gospodynie wiejskie oraz zaproszonych gości. Ważna będzie integracja grup seniorskich rozproszonych w powiecie, dlatego zorganizowane zostaną integracyjne gale rozpoczynające i podsumowujące projekt oraz pikniki plenerowe w okresie letnim.