Harmonogram zebrań wiejskich

Zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich w sołectwach naszej gminy.

 

 Harmonogram wrześniowych zebrań wiejskich w Sołectwach Gminy Oświęcim

 

Herb Sołectwo      Data zebrania     Godzina   Miejsce - sala
Babice 02.09.2018 roku
(niedziela)
15.00 Dom Ludowy
Włosienica 06.09.2018 roku
(czwartek)
16.45 Remiza OSP
Harmęże 08.09.2018 roku
(sobota)
17.00 Remiza OSP
Poręba Wielka 09.09.2018 roku
(niedziela)
11.45 Dom Ludowy
Broszkowice

10.09.2018 roku

(poniedziałek)

17.45 Dom Ludowy
Brzezinka

11.09.2018 roku

(wtorek)

17.00 Remiza OSP
Grojec

12.09.2018 roku

(środa)

18.00

Dom Ludowy

Zaborze

13.09.2018 roku

(czwartek)

17.45 Szkoła Podstawowa
Dwory Drugie

14.09.2018 roku

(piątek)

17.00 Dom Ludowy
Stawy Monowskie

19.09.2018 roku

(środa)

17.45 Remiza OSP
Stawy Grojeckie

20.09.2018 roku

(czwartek)

17.30

Świetlica Sołecka

Budynek GOPS

Pławy

21.09.2018 roku

(piątek)

17.00 Dom Ludowy
Rajsko

27.09.2018 roku

(czwartek)

18.00 Remiza OSP