Czasowe zamknięcie odcinka ul. Przecznica w Grojcu w dniach 9-11.08.2018 r.

Z uwagi na konieczność wykonania awaryjnej naprawy poboczy wzdłuż ul. Przecznica w Grojcu, w/w ulica będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z al. Ogrodową i ul. I. Mitoraja, a połączeniem z ul. Puściny w dniach 9-11.08.2018 r. w godz. ok. 8:00-14:00. Zakazy ruchu zostaną wprowadzone w oparciu o projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez Starostę Oświęcimskiego.

Tagi

GALERIA