Zasady przemieszczania ziemniaków

W związku z nielegalnym wywozem ziemniaków konsumpcyjnych do krajów UE przez podmioty z terenu województwa małopolskiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Oddział w Oświęcimiu przypomina zasady przemieszczania ziemniaków do innych państw członkowskich UE.

Przemieszczanie polskich ziemniaków do innych państw członkowskich UE jest możliwe tylko wtedy, gdy:
— opakowania są oznakowane numerem wpisu do rejestru prowadzonego przez PIORiN (ziemniaki sadzeniaki — paszport roślin; pozostałe ziemniaki — etykieta w dowolnej formie);
— przesyłki ziemniaków zaopatrzone są w zaświadczenie, wydane przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzające niewystępowanie bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;
— środki transportu, którymi przewożone są ziemniaki są zabezpieczone oficjalną plombą PIORiN.

 

Szczegółowy opis wymagań dotyczących ziemniaków jest zamieszczony na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.